Pre-registration Czech LEONHART Open VII

5.11. - 25.11.2018

Předregistrace byla uzavřena 25.11.2018. Další registrace budeme přijímat v hale přímo na turnaji.
Pre-registration was closed 25.11.2018. We will accepted next registrations directly on the tournament in the hall. 

Kontrola přihlášek (Check pre-registrations).

Propozice (Infopackage)

Kategorie:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (v OS, OD žebříčku), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSČ 17/18 (OS, OD), min TOP 20 v ostatních národních žebříčcích (POL, AUT ...)
Amatér (A): Horší než 50. v Super CZ, horší než 100. v ITSF (v OD, OS), 9-25 FSČ 17/18 (OS, OD)
Nováček (N): Jen čeští a slovenští hráči,kteří hráli svůj první turnaj kategorie B(ČFO Super CZ) nebo vyšší nejdříve v roce 2016.
Ženské disciplíny: P= Top 8 Super CZ Ženy, Top 50 ITSF (v ženských žebříčcích). V ostatních disciplínách spadají ženy maximálně do kategorie Amatér.
Junioři: Hráči narozeni 1.1.2000 a mladší. Junioři jsou maximálně v kategorii Amatér. Senioři: 50 let a starší.

Odkazy na žebříčky (links to rankings): ITSFSuper CZSuper CZ ženyOD, FUSP4PFSČ 17/18 OS,OD

Categories:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (OS, OD), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSC 17/18 (OS, OD), min TOP 20 in other national rankings (POL, AUT …)
Amateur (A): Under 50. Super CZ, Under 100. ITSF (OD, OS), 9-25 FSC 17/18 (OS, OD)
Novice (N): Only CZE and SVK players, who don´t play regional and higher tournaments before 2016.
Women competitions: Top 50 ITSF (in women rankings), P= Top 8 Super CZ Women. In other competitions women CANNOT be more than Amateur.
Junior: Players born in 1.1.2000 and younger. All juniors can´t be more than Amateur. Seniors: 50 years old and older.

Nováčci dvojice jsou jen pro české a slovenské hráče.
Novice doubles are only for Czech and Slovak players.

Sobotní losované dvojice a amatérské jedničky - registrace na místě
Saturday DYP and Amateur singles - registration in the hall

Registrační formulář (Registration form)

Online předregistrace od 5.11.2018 (Online pre-registration from 5.11.2018)
Potvrzení registrace není obratem, ale bude Vám potvrzena emailem v následujících dnech.
 (Confirmation of your registration is not immediately, but will be confirmed by email in the coming days.)