Pre-registration Czech LEONHART Open VIII

4.11. - 24.11.2019

Pouze hráči kteří zašlou předregistraci, mohou být nasazeni jako TOP hráči do disciplín. Nasazovat budeme podle ITSF žebříčku OS, OD, WS, WD, JS, JD, SS, SD, MD.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu s cílem zkvalitnění turnaje. 

We will seed the TOP players to the competitions, only from the players who send the pre-registration. We will seed by ITSF ranking OS, OD, WS, WD, JS, JD, SS, SD, MD.
Organizer reserves the right to change in order to improve the quality of the tournament.

Propozice (Infopackage)

Kategorie:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (v OS, OD žebříčku), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSČ 18/19 (OS, OD), min TOP 20 v ostatních národních žebříčcích (POL, AUT ...)
Amatér (A): Horší než 50. v Super CZ, horší než 100. v ITSF (v OD, OS), 9-25 FSČ 18/19 (OS, OD)
Nováček (N): Jen čeští a slovenští hráči,kteří hráli svůj první turnaj kategorie B(ČFO Super CZ) nebo vyšší nejdříve v roce 2017.
Ženské disciplíny: P= Top 8 Super CZ Ženy, Top 50 ITSF (v ženských žebříčcích). V ostatních disciplínách spadají ženy maximálně do kategorie Amatér.
Junioři: Hráči narozeni 1.1.2001 a mladší. Junioři jsou maximálně v kategorii Amatér. Senioři: 50 let a starší.

Odkazy na žebříčky (links to rankings): ITSFSuper CZSuper CZ ženyOD, FUSP4PFSČ 18/19 OS,OD

Categories:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (OS, OD), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSC 18/19 (OS, OD), min TOP 20 in other national rankings (POL, AUT …)
Amateur (A): Under 50. Super CZ, Under 100. ITSF (OD, OS), 9-25 FSC 18/19 (OS, OD)
Novice (N): Only CZE and SVK players, who don´t play regional and higher tournaments before 2017.
Women competitions: Top 50 ITSF (in women rankings), P= Top 8 Super CZ Women. In other competitions women CANNOT be more than Amateur.
Junior: Players born in 1.1.2001 and younger. All juniors can´t be more than Amateur. Seniors: 50 years old and older.

Nováčci dvojice a jedničky jsou jen pro české a slovenské hráče.
Novice doubles and singles are only for Czech and Slovak players.

2-BallRollerBall, Sobotní losované dvojice a amatérské jedničky - registrace na místě
2-BallRollerBall, Saturday DYP and Amateur singles - registration in the hall

Registrační formulář (Registration form)

Online předregistrace od 4.11.2019 (Online pre-registration from 4.11.2019)
Potvrzení registrace není obratem, ale bude Vám potvrzena emailem v následujících dnech.
 (Confirmation of your registration is not immediately, but will be confirmed by email in the coming days.)