Kategorizace turnajů, komise rozhodčích

Sportovní komise dne 22.-23.12.2015 projednávala a schválila následující body:

1) Ustanovení komise rozhodčích 
Dle stanovených kritérií se přihlásili jen 3 kandidáti, takže se o složení komise rozhodčích hlasovat nemuselo a členy komise rozhodčích se stávají Radek Drda, Petr Plasgura a Jakub Horečný. Ti si mezi sebou zvolili předsedu Radka Drdu. 

Komise rozhodčích má v kompetenci:
- pravidla ITSF
- pravidla neoficiálních disciplín jako GW, Penalty ...
- vzdělávání rozhodčích
- zkoušky rozhodčích
- řešení disciplinárních přestupků rozhodčích
 
2) Kategorizace turnajů a systém žebříčků

Určení kategorie dle předpokládaného potenciálu turnaje. 
Kategoire:
A) Master series, minimálně 16 stolů, víkendový, min. 2 denní
B) Pro tour, minimálně 8 stolů, víkendový, min. 2 denní
C) Krajský potenciál, minimálně 5 stolů, víkendový, celodenní
D) Lokální turnaj, minimálně 3 stoly, víkendový, celodenní  
E) Malé večerní turnaje 

Bodování turnajů (další příčky dle ITSF systému bodování):
A) 150 bodů 
B) 70 bodů 
C) 35 bodů
D) 10 bodů 
E) bez bodování do klasického celorepublikového žebříčku

Omezení maximálního počtu započítaných turnajů dané kategorie do žebříčku:
A) bez omezení 
B) bez omezení 
C) max. 10 nejlepších výsledků do celorepublikového žebříčku
D) max. 10 nejlepších výsledků do celorepublikového žebříčku

Omezení kategorie dle typu stolu:
A + B) ITSF stoly (official + recognized)
C + D + E) bez omezení
Pozn. V případě, že bude chtít neoficiální stůl zorganizovat velký turnaj A nebo B (např 4P Master) a budou mít zájem o započítání turnaje do FUČR žebříčku, tak bude Sportovní komise rozhodovat o jejich kategorii, tedy i kategorii A nebo B. Hlavním cílem je mít v termínovce co nejvíce zajímavých turnajů.

Systém žebříčků:
Budeme vytvářet zvlášť všechny základní typy žebříčků: 
1) Jedničky (Open, ženy, junioři)
2) Dvojice (Open, ženy, junioři)
Dále budeme vytvářet kombinované žebříčky:
1) Jedničky + dvojice (Open, ženy, junioři)

Návrh ve výše uvedeném znění prošel poměrem hlasů:
5x Pro bez doplňujícího návrhu Pavla Suchého,
3x Pro včetně doplňujícího návrhu Pavla Suchého
1x Zdržel se hlasování

Pavel Suchý navrhoval započítat turnaje E do celorepublikového žebříčku. 

Bod 2 bude zapracován do směrnice organizování turnajů, která bude zveřejněna nejpozději na začátku ledna. 

Vaše podněty pro Sportovní komisi můžete posílat na info@fucr.cz.

-PP-