Roznov p.R. International Championship 2017

Propozice (Infopackage)

Online předregistrace od 18.5.2017 do 24.5.2017 (Online pre-registration from 18.5.2017 to 24.5.2017)

Kategorie:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (v OS, OD žebříčku), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSČ 16/17 (OS, OD), min TOP 20 v ostatních národních žebříčcích (POL, AUT ...)
Amatér (A): Horší než 50. v Super CZ, horší než 100. v ITSF (v OD, OS), 9-25 FSČ 16/17 (OS, OD)
Nováček (N): Jen čeští a slovenští hráči,kteří hráli svůj první turnaj kategorie B(ČFO Super CZ) nebo vyšší nejdříve v roce 2014.
Ženské disciplíny: P= Top 8 Super CZ Ženy, Top 50 ITSF (v ženských žebříčcích). V ostatních disciplínách spadají ženy maximálně do kategorie Amatér.
Junioři: Hráči narozeni v roce 1999 a mladší. Junioři jsou maximálně v kategorii Amatér.

Odkazy na žebříčky (links to rankings): ITSFSuper CZSuper CZ ženyFUSP4PFSČ 15/16 OS,OD

Categories:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (OS, OD), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSC 16/17 (OS, OD), min TOP 20 in other national rankings (POL, AUT …)
Amateur (A): Under 50. Super CZ, Under 100. ITSF (OD, OS), 9-25 FSC 16/17 (OS, OD)
Novice (N): Only Czech and Slovak players, who don´t play regional and higher tournaments before 2014.
Women competitions: Top 50 ITSF (in women rankings), P= Top 8 Super CZ Women. In other competitions women CANNOT be more than Amateur.
Junior: Players born 1999 and younger. All juniors can´t be more than Amateur.
 
Nováčci dvojice a jedničky jsou jen pro české a slovenské hráče.
Novice doubles and singles are only for Czech and Slovak players.

DYP nováčci, Nováčci dvojice, Nováčci jedničky, Dvojice B, Jedničky B - registrace na místě
DYP novice, Novice doubles, Novice singles, Doubles B, Singles B - registration in the hall