Sportovní komise FUČR

Jak funguje Sportovní komise?

Sportovní komise je nejvyšší rozhodující orgán o všech sportovních záležitostech Foosballové Unie ČR. Do její pravomoci spadají základní věci jako žebříčky, kategorizace turnajů, termínovka, ale také bude rozhodovat o nominačních kritériích pro jednotlivé reprezentační akce a o všem dalším, co je a bude pro náš sport a další rozvoj podstatné.

Kdo se může stát členem Sportovní komise?

Každá sportovní organizace, ať už oficiální se samostatnou právní formou nebo neoficiální bez právní formy, která ovšem prokazatelně vyvíjí minimálně poslední dva roky sportovní fotbálkovou činnost podporující rozvoj lokální fotbálkové scény, se může stát členem FUČR a do Sportovní komise přihlásit svého zástupce.

-PP-