Online předregistrace FSČ LOVO OPEN 30.9.-13.10.2019

(Online pre-registration)

Propozice (Infopackage)

Online předregistrace od 30.9. do 13.10.2019 (Online pre-registration 30.9.-13.10.2019)

Kategorie:
Master (M): Top 10 Super CZ, Top 50 ITSF (v OS, OD žebříčku), P4P Elite, Top 10 FUS, min TOP 10 v ostatních národních žebříčcích (POL, AUT ...)
Pro (P): 11.-60. Super CZ, 51.-150. ITSF (v OS, OD žebříčku), P4P Master, 11.-30. FUS, TOP 8 FSČ (OS,OD 18/19), min 11.-30. v ostatních národních žebříčcích (POL, AUT...)
Amatér (A): Horší než 60. v Super CZ, horší než 150. v ITSF (v OD, OS), 9-25 FSČ 18/19 (OS, OD)
Nováček (N): Jen čeští hráči,kteří hráli svůj první turnaj kategorie B(ČFO Super CZ) nebo vyšší nejdříve v roce 2016.
Ženské disciplíny: P= Top 8 Super CZ Ženy, Top 50 ITSF (v ženských žebříčcích). V ostatních disciplínách spadají ženy maximálně do kategorie Amatér.
Junioři: Hráči narozeni 1.1.2001 a mladší. Junioři jsou maximálně v kategorii Amatér.

Odkazy na žebříčky (links to rankings): ITSFSuper CZSuper CZ ženyFUSP4PFSČ 18/19 OS,OD

Categories:
Master (M): Top 10 Super CZ, Top 50 ITSF (OS, OD), P4P Elite, Top 10 FUS, min TOP 10 in other national rankings (POL, AUT …)
Pro (P): 11.-60. Super CZ, 51.-150. ITSF (OS, OD rankings), P4P Master, 11.-30. FUS, TOP 8 FSČ (OS,OD 18/19), min 11.-30. in other national rankings (POL, AUT...)
Amateur (A): Under 60. Super CZ, Under 150. ITSF (OD, OS), 9-25 FSC 18/19 (OS, OD)
Novice (N): Only Czech players, who don´t play regional and higher tournaments before 2016.
Women competitions: Top 50 ITSF (in women rankings), P= Top 8 Super CZ Women. In other competitions women CANNOT be more than Amateur.
Junior: Players born in 1.1.2001 and younger. All juniors can´t be more than Amateur.

Losované dvojice, Jedničky "B" - registrace na místě
DYP, Singles "B" - registration in the hall

Ženy a junioři si musí vybrat mezi Ženskými a Juniorskými dvojicemi.
Ženy a junioři si musí vybrat mezi Ženskými a Juniorskými jedničkami.  
Women and Juniors have to choose between Women doubles or Junior doubles.
Women and Juniors have to choose between Women singles or Junior singles. 


Předregistrace (Pre-registration)

30.9.-13.10.2019

Online předregistrace 30.9.-13.10.2019 (Online pre-registration 30.9.-13.10.2019)
Potvrzeni registrace není obratem, ale bude Vám potvrzena emailem v následujících dnech.
(Confirmation of your registration is not immediately, but will be confirmed by email in the coming days.)