Online předregistrace FSČ LOVO OPEN 27.-28.10.2018

(Online pre-registration)

Propozice (Infopackage)

Online předregistrace od 1.10. do 22.10.2018 (Online pre-registration 1.-22.10.2018)

Kategorie:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (v OS, OD žebříčku), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSČ 17/18 (OS, OD), min TOP 20 v ostatních národních žebříčcích (POL, AUT ...)
Amatér (A): Horší než 50. v Super CZ, horší než 100. v ITSF (v OD, OS), 9-25 FSČ 17/18 (OS, OD)
Nováček (N): Jen čeští hráči,kteří hráli svůj první turnaj kategorie B(ČFO Super CZ) nebo vyšší nejdříve v roce 2015.
Ženské disciplíny: P= Top 8 Super CZ Ženy, Top 50 ITSF (v ženských žebříčcích). V ostatních disciplínách spadají ženy maximálně do kategorie Amatér.
Junioři: Hráči narozeni 1.1.2000 a mladší. Junioři jsou maximálně v kategorii Amatér.

Odkazy na žebříčky (links to rankings): ITSFSuper CZSuper CZ ženyFUSP4PFSČ 17/18 OS,OD

Categories:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (OS, OD), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSC 17/18 (OS, OD), min TOP 20 in other national rankings (POL, AUT …)
Amateur (A): Under 50. Super CZ, Under 100. ITSF (OD, OS), 9-25 FSC 17/18 (OS, OD)
Novice (N): Only Czech players, who don´t play regional and higher tournaments before 2015.
Women competitions: Top 50 ITSF (in women rankings), P= Top 8 Super CZ Women. In other competitions women CANNOT be more than Amateur.
Junior: Players born in 1.1.2000 and younger. All juniors can´t be more than Amateur.

Dvojice "B", Jedničky "B" - registrace na místě
Doubles "B", Singles "B" - registration in the hall

Ženy si musí vybrat mezi Ženskými a Juniorskými jedničkami.
Junioři si musí vybrat mezi Juniorskými dvojicemi a RollerBallem. 
Women have to choose between Junior doubles or Women doubles.
Juniors have to choose between Junior doubles or RollerBall doubles.


Předregistrace (Pre-registration)

27.-28.10.2018

Online předregistrace 1.-22.10.2018 (Online pre-registration 1.-22.10.2018)
Potvrzeni registrace není obratem, ale bude Vám potvrzena emailem v následujících dnech.
(Confirmation of your registration is not immediately, but will be confirmed by email in the coming days.)