Pre-registration Czech LEONHART Championship

18.2. - 10.3.2019

Propozice (Infopackage)

Online předregistrace od 18.2.2019 do 10.3.2019 (Online pre-registration from 18.2.2019 to 10.3.2019)

Kategorie:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (v OS, OD žebříčku), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSČ 17/18 (OS, OD), min TOP 20 v ostatních národních žebříčcích (POL, AUT ...)
Amatér (A): Horší než 50. v Super CZ, horší než 100. v ITSF (v OD, OS), 9-25 FSČ 17/18 (OS, OD)
Nováček (N): Jen čeští a slovenští hráči,kteří hráli svůj první turnaj kategorie B(ČFO Super CZ) nebo vyšší nejdříve v roce 2016.
Ženské disciplíny (včetně mixů): P= Top 8 Super CZ Ženy, Top 50 ITSF (v ženských žebříčcích). V ostatních disciplínách spadají ženy maximálně do kategorie Amatér.
Junioři: Hráči narozeni v roce 2001 a mladší. Junioři jsou maximálně v kategorii Amatér.
Senioři: Hráči narozeni v roce 1968 a starší.

Odkazy na žebříčky (links to rankings): ITSFSuper CZSuper CZ ženyFUSP4P, FSČ 16/17 OS,OD

Categories:
Profi (P): Top 50 Super CZ, Top 100 ITSF (OS, OD), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSC 17/18 (OS, OD), min TOP 20 in other national rankings (POL, AUT …)
Amateur (A): Under 50. Super CZ, Under 100. ITSF (OD, OS), 9-25 FSC 17/18 (OS, OD)
Novice (N): Only CZE and SVK players, who don´t play regional and higher tournaments before 2016.
Women competitions (including Mixed doubles): Top 50 ITSF (in women rankings), P= Top 8 Super CZ Women. In other competitions women CANNOT be more than Amateur.
Junior: Players born 2001 and younger. All juniors can´t be more than Amateur.
Senior: Players born 1968 and older.
 
Nováčci dvojice a jedničky jsou jen pro české a slovenské hráče.
Novice doubles and singles are only for Czech and Slovak players.

Sobotní DYP, Amatérské jedničky - registrace na místě
Saturday DYP, Amateur singles - registration in the hall

Registrační formulář (Registration form)

Online předregistrace od 18.2.2019 (Online pre-registration from 18.2.2019) 
Potvrzeni registrace není obratem, ale bude Vám potvrzena emailem v následujících dnech. 
 (Confirmation of your registration is not immediately, but will be confirmed by email in the coming days.)