Pre-registration SmallBalls Open 2020

14.1.-26.1.2020

Propozice (Infopackage)

Online předregistrace od 14.1. do 26.1.2020 (Online pre-registration 14.-26.1.2020)

Kategorie:
Profi (P): Top 60 Super CZ, Top 100 ITSF (v OS, OD žebříčku), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSČ 18/19 (OS, OD), min TOP 20 v ostatních národních žebříčcích (POL, AUT ...)
Amatér (A): Horší než 60. v Super CZ, horší než 100. v ITSF (v OD, OS), 9-25 FSČ 18/19 (OS, OD)
Nováček (N): Jen čeští hráči,kteří hráli svůj první turnaj kategorie B(ČFO Super CZ) nebo vyšší nejdříve v roce 2017.
Ženské disciplíny: Pro= Top 8 Super CZ Ženy, Top 50 ITSF (v ženských žebříčcích). Pro= TOP 8 v ostatních ženských národních žebříčcích (POL, AUT …). V ostatních disciplínách spadají ženy maximálně do kategorie Amatér.
Junioři: Hráči narozeni 1.1.2002 a mladší. Junioři jsou maximálně v kategorii Amatér.

Odkazy na žebříčky (links to rankings): ITSFSuper CZSuper CZ ženyFUSP4PFSČ 18/19 OS,OD

Categories:
Profi (P): Top 60 Super CZ, Top 100 ITSF (OS, OD), P4P Elite/Master, Top 20 FUS, Top 8 FSC 18/19 (OS, OD), min TOP 20 in other national rankings (POL, AUT …)
Amateur (A): Under 60. Super CZ, Under 100. ITSF (OD, OS), 9-25 FSC 18/19 (OS, OD)
Novice (N): Only Czech players, who don´t play regional and higher tournaments before 2017.
Women competitions: Pro =Top 50 ITSF (in women rankings), Pro= Top 8 Super CZ Women, Pro= TOP 8 in other national rankings (POL, AUT …). In other competitions women CANNOT be more than Amateur.
Junior: Players born in 1.1.2002 and younger. All juniors can´t be more than Amateur.

Nováčci dvojice jsou jen pro české a slovenské hráče.
Novice doubles are only for Czech and Slovak players.

Dvojice "B", Amatérské jedničky - registrace na místě
Doubles "B", Amateur singles - registration in the hall

Registrační formulář (Registration form)

Online předregistrace do 26.1.2020 (Online pre-registration to 26.1.2020) 
Potvrzeni registrace není obratem, ale bude Vám potvrzena emailem v následujících dnech. 
 (Confirmation of your registration is not immediately, but will be confirmed by email in the coming days.)